Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ruhsal farkındalık 

TELEPATİ ve Çok Etkili Bir ÇalışmaDemin aklınıza gelen bir kişi telefonla sizi arıyor.

Canınız bir süredir bir yemek çekiyor ve o gün evine gittiğiniz arkadaşınız o yemeği sizin için hazırlamış.
Ağzınıza bir şarkı dolanarak uyandınız ve arabanın radyosunu açınca o şarkının çaldığını duyuyorsunuz.

Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ve evet size de bunlar oldukça sık oluyorsa sizde TELEPATİ gücü var. İlk önce bu nasıl bir güç ve sadece siz de mi var sorularına bakalım.

Telepati duyudışı algılardan belki de en çok bilineni. Yunanca kökenli bu kelimede geçen tele “uzak”; pati ise “duygu ve düşünce” anlamına geliyor. Buna bağlı olarak telepatiyi birbiriyle fiziksel teması olamayacak kadar uzak yerlerdeki canlıların birbiriyle zihin yoluyla iletişim kurması olarak tanımlayabiliriz. Bu düşünce iletişiminde iki yön var: birinicisi alıcı konumunda diğeri ise verici konumunda. Alıcılar düşünceleri alabilenler; vericiler ise düşünceleri nakledenlerdir.

Telepatide iki zihin arasında görüntü, fikir, sembol, duygu tarzında çıkan bir etkilerin alış verişi vardır. Bazı metafizik görüşlere göre insan zihninin zamanla bozulmuş bir yeteneğidir. Eski zamanlarda insanların bu yeteneklerini çok daha ustalıkla kullandıkları ama negatif hizmet eder şekilde kendilerine ve çevrelerine zarar vermeleri sonucunda evrimsel olarak bu yetimizin köreldiğinine inanılıyor. Yine de tam anlamıyla yok olmayan bu yeti bazı insanlarda çok daha aktif işler vaziyettedir. Ayrıca annelik durumunda veya gönülden sevgi bağımızın olduğu kişilerle de pek çok kişi bu yetisinin arttığını gözlemliyor.

Telepatide çok önemli bir nokta tüm düşüncelerin kelime kelime algılamadığını bilmektir. Telepati mekanizması bu şekilde işlemiyor. Telepatide tek bir kelime imaja döndürelerek gönderilirse etkili oluyor. Ayrıca semboller veya o sembole yüklenmiş duygular iletilebiliyor. Yani uzun uzadıya bir cümle dizisini karşıda alıcıya gönderebilmemiz mümkün değil.

Telepatide diğer önemli nokta zaman ve mesafenin önemli olmamasıdır. Duyu dışı algılamalar zaman ve mekan sınırlamasının ötesindedirler. Beş duyumuz fiziksel duyularımızdır ama ruhsal doğamızın uzantısıdırlar. Örneğin dokunma duyusu fiziksel dünyada işlev görür ama daha ince enerjilere geçişte devam eder ve ruhsal algılamaya doğru ilerler. Bu açıdan telepati ruhsal algıl boyutunda bir duyudur.

Telepatik iletişim yaşayan bir kişiyle de, öte aleme geçmiş bir varlıkla da ve hatta hayvanlarla veya bitkilerle de kurulabilir. Metapsişik araştırmalar yapanlara göre telepati ruhsal dünyanın iletişimi ve ana lisanıdır. Bu arada geçtiğimiz yılda yapılan çok önemli bir bilimsel araştırma da bu konuya ışık tutabilir. Rus bilim insanlarının yaptığı bu çalışmada iki farklı odacığa koyulan aynı tip hücrelerin birbirleriyle haberleşebildikleri ispatlandı. “Telepati Hücrede Başlar” isimli bir makalede bu buluşlarının açıkladılar. Bu araştırmanın önemli sonucu tüm hücrelerin telepatik olarak haberleşebiliyor olmasıdır. Kuantum araştırmalarında da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Atom altı düzeyde de aynı tarz bir iletişim söz konusudur. Birbirine zıt yönlere gönderilen iki foton, birbirinden ışık yılı uzaklıkta da olsalar birbirleriyle ilişkilerini yitirmiyorlar. Fotonlardan biri yönünü değiştirdiğinde diğer de yönünü değiştiriyor.

Tüm bu bilimsel çalışmalarda yola çıkarak varılabilecek bir sonuç da evrende her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğudur. Diğer bir değişle her şey BİRDİR. Tek bir varlığın parçaları olarak var olan her şey birbiriyle iletişim halindedir. Bu iletişimin bizim algıladığımız düzeylerin çok ötesinde gerçekleştiğini artık biliyoruz ve bunun en önemli sonucu işte bu BİRLİK HALİNİN anlaşılmasıdır. Kendimizi yaşayan ve hatta öte aleme geçmiş olan varlıklardan, bitki ve hayvan aleminden ayrı gibi gören algı yapısından BİRlik idrakine geçen algı düzeyine taşımak evrimimizin en önemli adımıdır.

ÇOK ETKİLİ BİR TELEPATİ ÇALIŞMASI:

Robert Zink’in anlattığı bu etkili çalışmayı yapmadan önce 5 dakika kadar zihninizi rahatlatacak bir meditasyon yapmanızı tavsiye ederim. Bu çok rahatlatıcı bir meditasyon müziği dinleyerek de olabilir. Şimdi telepatik mesajımızı göndermeye hazırız.

BİRİNCİ ADIM: Ellerimizi birbirine sürterek iyice ısındırıyoruz ve sonra ellerimizin arasında bir enerji topu olduğunu hissetmeye çalışıyoruz. Ellerimizin arasındaki bu enerjiyi net bir şekilde hissedene kadar bekliyoruz.

İKİNCİ ADIM: Gözümüzün önünde kafamızın üzerinde parlayan bembeyaz bir ışık getiriyoruz. Bu çok parlak beyaz ışık sonsuz olasılıkların enerjisel alanını temsil ediyor. Bu enerjiyi gözünüzün önünde canlandırdığınızda üç derin nefes alarak bu canlı, sevgi dolu enerjinin tüm bedenimize yayıldığını hissediyoruz. Ayaklarımızın altından geri dönen bu enerji tüm bedenimize yayılırken ellerimizin arasında oluşturduğunuz enerji topuna da akıyor.

ÜÇÜNCÜ ADIM: Ellerimizin arasında oluşturduğumuz enerji topunun bu enerjiyle dolduğunu düşünüyoruz. Ellerimizi oynatarak veya yakınlaştırıp uzaklaştırarak bu enerjiyi hissediyoruz. Derin nefesler alarak bu enerji topunu oluşturup hissetmeye yaklaşık 5-7 dakikalık bir süre ayırıyoruz. Bu enerji topuna niyet enerjisi topu ya da mesaj gönderen enerji topu da diyebiliriz.

DÖRDÜNCÜ ADIM: Şimdi bu enerji topunu gözümüzün önünde daha katı bir halde düşünmeye odaklanıyoruz. Sanki yarı saydam bir balmumu gibi düşünüyoruz. Şimdi bu ruhsal balmumuna bir kelimeyi oyarak işlediğinizi düşünüyoruz. Tek bir kelimeden fazla olmasın. İyice konsantre olup bu kelimenin kendi içinden yanarak orada işlenmiş olduğunu görüyoruz. Harfler kendi içlerinde alevler çıkarıyor ve bu enerji topunun üzerinde net bir şekilde görünüyor.

BEŞİNCİ ADIM: Şimdi en önemli adıma geldik. Bu mesajı göndermek istediğimiz insanı gözümüzün önünde net bir şekilde canlandırıyoruz. Ellerimizin arasındaki enerji topunu kalp merkezimize doğru yükseltip ellerimizi öne doğru uzatarak bu enerji mesajını o kişiye gönderdiğimizi düşünüyoruz. Ardından bu enerji topunun o insana ulaştığını, onu sardığını ve hatta bedeninin içinde dolaştığını gözümüzün önünde canlandırıyoruz.

ÇOK ÖNEMLİ HATIRLATMA: Sadece sevgi içeren niyetler gönderin ve karşınızdaki insanı kendi iradesine aksi yönde yönlendirmek için bu tekniği kullanmayın. Bu şekilde kullanılması sizin enerji alanınızı negatif yönde etkiler; bunu sakın unutmayın.

Kaynakça:
1. “Telepati Araştırmaları” Nusret Sefa Yılmaz (http://www.bilyay.org.tr/images/pdf/ruh-ve-madde-dergi/ruh-ve-madde-dergisi_2012_8.pdf)

2. Send a Telepathic Message to Anyone – Attract and Manifest More of Your Goals and Dreams with LOA (https://www.youtube.com/watch?v=hNJ8WnqjeDw)

Derleyen: Didem Çiloğluİlginizi Çekecek İçerikler

Yorum Yaz